وبسایت اطلاعات برای پناهندگان و پناهجویان در مالزی

صفحه وبسایت پناهندگی-مالزی در نظر دارد تا به پناهندگان و پناهجویان برای دسترسی به اطلاعات محافظت و همیاری مورد نیازشان کمک کند.

این وبسایت هم اکنون در مرحله ازمایشی است واصلاحات همچنان ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر ، این وبسایت بیشتر به زبان انگلیسی در دسترس است و ما به طور مستمر در حال ترجمه همه بخش ها به زبان های بیشتر هستیم.

مطالب بیشتری که می تواند برای پناهندگان و پناهجویان مفید باشد نیز به طور مداوم اضافه می شود. از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.

اطلاعات موجود در این وبسایت توسط کمیساریای عالی پناهندگان مالزی به عنوان خدماتی برای پناهندگان و پناهجویان تهیه شده است.